Profil Pejabat Fungsional

H. M.KHOZIN, SH.                                             LHR  :  25-11-1962                                                    NIP  :  19621225  198503  1  003

Panitera Pengganti           (30-08-1994) Penata Tk.I                            (III/d)                                   01-10-2005
ARU PRISTIWANTO, SH.                       LHR  :  12-02-1962                                                 NIP  :  19620212  198203  1  003 Panitera Pengganti           (13-03-1998) Penata Tk.I                            (III/d)                                   01-10-2007
TRIALI EBOH, SH.                                       LHR  :  03-06-1964                                        NIP  :  19640603  199103  1  003 Panitera Pengganti           (09-10-2002) Penata Tk.I                            (III/d)                                   01-10-2008

SUDARSONO, SH.                                          LHR  :  01-07-1960                                          NIP  :  19600701  198803  1  002

Panitera Pengganti           (09-10-2002) Penata Tk.I                            (III/d)                                   01-04-2009
KOIROT, SH.                                                  LHR  :  09-04-1964                                           NIP  :  19640409  199003  1  004 Panitera Pengganti            (05-09-2006) Penata TK.I                          (III/d)                                   01-10-2015
RUDIYANTO, SH.                                             LHR  :  12-12-1964                                       NIP  :  19641212  198803  1  006 Panitera Pengganti            (11-05-1999) Penata TK.I                             (III/d)                                   01-04-2016
AKHMAD TAUFIK, SH.                                        LHR  :  02-11-1972                                     NIP  :  19721102  199303  1  003 Panitera Pengganti            (02-01-2015) Penata TK.I                             (III/d)                                   01-10-2016
MOH.ROMLI, SH.                                             LHR  :  01-01-1966                                        NIP  :  19660101   199303  1  010 Panitera Pengganti            (01-06-2015) Penata                         (III/c)                                   01-04-2015
AGUS RIYANTO , SH.                                   LHR  :  19-08-1971                                        NIP  :  19710819  199303  1  001 Panitera Pengganti            (01-06-2015) Penata Muda TK.I                             (III/b)                                   01-04-2014
RIZKY WIRIANTO, SH.                                 LHR  :  25-08-1986                                 NIP  :  19860825 200604 1 001 Panitera Pengganti            (12-01-2018) Penata Muda TK.I                           (III/b)                           01-04-2015
ACHMAD FAJARISMAN, S.Kom, H                                       LHR  : 11-02-1987                                      NIP  :  19870211  200904  1  002 Panitera Pengganti               (22-09-2017) Penata Muda                             (III/a)                           01-10-2014
WARDA LATIFA, SH.                             LHR  :  15-01-1970                                          NIP  :  19700115  199103  2  006 Pelaksana Umum dan keuangan Penata                             (III/d)                                   01-10-2013
AKHMAD DAHLAN, SH.                         LHR  :  10-02-1969                                        NIP  :  19690210  199203  1  002 Jurusita               (31-05-2011) Penata                         (III/c)                                   01-04-2015
BAMBANG MARDIONO                                     LHR  :  12-03-1967                                          NIP  :  19670312  198803  1  001 Jurusita Pengganti                                       (31-05-2010) Penata Muda TK.I                            (III/b)                                   01-04-2009
BUDI HARTONO                                              LHR  :  04-11-1970                                                   NIP  :  19701104  199203  1  005  Jurusita               (31-05-2010) Penata Muda TK.I                            (III/b)                                   01-04-2011
TEDDY HERA WITOMO,SH                        LHR  :  07-05-1986                                          NIP  :  19860507  200604  1  001 Jurusita Pengganti           (31-05-2010) Penata Muda TK.I                             (III/b)                           01-04-2018