Profil Pejabat Struktural

MUSTHOFA CAMAL, SH. MH.

LHR  :  21-04-1961                                        NIP  :  19610421  198103  1  002

Panitera                  ( 22-01-2018) Pembina                                         (IV/a)                                      01-04-2008

SUYOTO, SH.MH.                             LHR  :  27-08-1965                                          NIP  :  19650827  198803  1  003

Sekretaris                                 (29-12-2015) Penata TK. I                            (III/d)                                   01-04-2014

AGUS HIDAYAT WAHYUDI, SH.

LHR  :  17-08-1961                                                        NIP  :  19610817  198303  1  009

Panitera Muda Pidana            (15-08-2018) Penata Tk.I                            (III/d)                                   01-04-2003

IDA SULISTYAWATI, SH.                                  LHR  :  20-05-1962                                                           NIP  :  19620520  198302  2  002

Panitera Muda Hukum           (26-06-2015) Penata Tk.I                            (III/d)                                   01-10-2005

DIYANTO WARDOYO, SH.                    LHR  :  04-02-1964                                                     NIP  :  19640204  198602  1  002

Panitera Muda Perdata           (26-06-2015) Penata Tk.I                            (III/d)                                   01-10-2009

ROHMANA HANIK, SH.

LHR  :  24-10-1964                                          NIP  :  19641024  198302  2  001

Kasubbag Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana                                (29-12-2015) Penata TK. I                       (III/d)                                   01-10-2013

AGUS RIYANTO, SH.

LHR  :  31-12-1972                                          NIP  :  19721231  199703  1  002

Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan                              (29-12-2015) Penata TK. I                   (III/d)                                   01-04-2017

BUDI WALUYO, SH

LHR  :  22-5-1962                                            NIP  :  19620522  198603  1  001

Kasubbag Umum dan Keuangan                (29-12-2015) Penata TK. I                   (III/d)